Produkty

Frigipol współpracując z czołowymi producentami, oferuje pomoc w dostarczeniu części składowych lub gotowych pojazdów przeznaczonych do przewozu wszelkich towarów w kontrolowanej temperaturze, takich jak:

artykuły spożywcze

farmaceutyki

osocze

żywe zwierzęta

środki chemiczne