Kontrakty

Frigipol oferuje wieloletnie kontrakty dotyczące pełnej obsługi serwisowej
dostarczanych urządzeń, a także urządzeń innych producentów, również stacjonarnych.

 

Dzięki temu wg ustalonej z góry opłaty wnoszonej jednorazowo lub w równych miesięcznych ratach , Klient zapewnia całej flocie urządzeń chłodniczych kompleksową obsługę serwisową na ustalonych w kontrakcie warunkach np. czas reakcji na zlecenie, dostępność serwisu 24/24, częstość przeglądów.

 

Dla Klientów objętych kontraktem Frigipol zwiększa odpowiednio zapotrzebowanie części zamiennych, oferuje bezpłatne konsultacje telefoniczne z zakresu obsługi urządzeń w systemie 24/24.

 

Wyliczone stawki kontraktu stanowią niewielką część wartości urządzenia dając wymierne korzyści z przedłużonej gwarancji i pełnej opieki serwisowej (konsultacje, bezpłatne przeglądy okresowe).