Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016 z dnia 23.12.2016

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Uruchomienie innowacyjnej usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,, składamy zapytanie ofertowe na:

- dostawę zestawów narzędzi, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie.

Zamówienie obejmuje:

- zakup 9 kompletów narzędzi ogólnowarsztatowych,
- zakup 18 zestawów narzędzi stanowiskowych, 
- zakup 36 zestawów narzędzi indywidualnych. 

Szczegółowy opis poszczególnych zestawów w załączeniu (załącznik nr 3). 

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe narzędzia 
- Załącznik nr 1 
- Załącznik nr 2 
- Załącznik nr 3 - aktualny od 22.02.2017 
- Uzupełnienie informacji do Załącznika nr 3 - nieaktualne 
- Przedłużenie terminu składania ofert 
- Przedłużenie terminu składania ofert z 22.02.2017 
- Przedłużenie terminu składania ofert z 10.03.2017 
- Podest - projekt 
- Statyw do lutowania rurek - projekt

Oferty oraz zapytania należy składać mailowo na adres rafal.stanowski@frigipol.pl lub pocztą na adres:

Frigipol Sp. z o.o. 
ul. Połaniecka 22A 
42-209 Częstochowa