Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017 z dnia 02.01.2017

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Uruchomienie innowacyjnej usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,, składamy zapytanie ofertowe na:

- dostawę kontenerów , które będą wykorzystywane do świadczenia usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie.

Zamówienie obejmuje:
- zakup 6 kontenerów biurowo-socjalnych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w treści zapytania ofertowego.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe 
- Załącznik nr 1 
- Załącznik nr 2 
- Przedłużenie terminu składania ofert 
- Przedłużenie terminu składania ofert z 22.02.2017 + odpowiedzi na pytania 
- Przedłużenie terminu składania ofert z 10.03.2017 
- Kontener biurowo-socjalny - projekt

Oferty oraz zapytania należy składać mailowo na adres rafal.stanowski@frigipol.pl lub pocztą na adres:

Frigipol Sp. z o.o. 
ul. Połaniecka 22A 
42-209 Częstochowa